werkwijze-links.jpg

DE STRUCTUUR VAN PRI

De bedoeling is om in een PRI-traject PRI zelfstandig te leren toepassen zodat u het instrument vervolgens kunt gebruiken wanneer u het nodig hebt.

PRI bestaat uit vier concrete fases waarin u leert de verschillende PRI-instrumenten onder de knie te krijgen:

  1. Zelf observatie: wanneer ben ik in de ban van mijn emotionele brein en leef ik vanuit de destructieve afweer?
  2. Afweer omkeren: ontdekken wat er schuil gaat achter de afweer
  3. Gevoel toelaten: de achter de afweer schuil gaande gevoelens toelaten waarmee de afweer haar functie verliest
  4. Integratie van doen, denken en voelen

PRI is gebaseerd op drie pijlers: cognitie, gedrag en gevoel en op de uiteindelijke integratie van deze drie pijlers in de laatste PRI fase: het zogenaamde duale bewustzijn. Een van de drie pijlers meer of minder gewicht toekennen dan één van de anderen betekent een onjuiste interpretatie van PRI. Een dergelijke misvatting zal een ongunstige werking op ons heelwordingsproces hebben.

Te veel de nadruk op het voelen (met onvoldoende aandacht voor dagelijkse zelfobservatie en het omkeren van afweergedrag in het hier en nu) is onvoldoende effectief. Hetzelfde geldt voor een te veel opgaan in de cognitieve aspecten van PRI (het wel begrijpen en herkennen, maar onvoldoende voelen en afweergedrag omkeren). Tot slot is ook een nadruk op het omkeren van afweergedrag zonder het als zodanig herkennen (cognitie) en toelaten van oude pijn (voelen) geen zinvolle toepassing van PRI.